Skip to main content

Table 1 Sweet potato virus species and their distribution in China

From: Species and genetic variability of sweet potato viruses in China

Species Genus GenBank no. of representative sequences Distribution (provinces) Methods
Sweet potato feathery mottle virus Potyvirus MK778785, MK778794, MK778796 Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Henan, Hebei, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Ningxia, Shandong, Shaanxi, Shanxi, Sichuan, Yunnan and Zhejiang NGS, PCR
Sweet potato virus C Potyvirus MK778817 Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Hubei, Jiangsu, Jiangxi, Shandong and Sichuan NGS, PCR
Sweet potato virus G Potyvirus MK778826, MK778834, MK778835, MK778837, MK778838 Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian, Guangxi, Gansu, Guangdong, Jiangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Henan, Hunan, Hubei, Jiangsu, Liaoning, Ningxia, Shaanxi, Shandong, Sichuan, Yunnan and Zhejiang NGS, PCR
Sweet potato latent virus Potyvirus MK778808 Anhui, Chongqing, Guangdong, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shanxi, Shandong and Sichuan NGS, PCR
Sweet potato virus 2 Potyvirus MK778812 Anhui, Chongqing, Fujian, Hebei, Henan, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shanxi, Sichuan and Shandong NGS, PCR
Sweet potato leaf curl Hubei virus* Begomovirus MH577011, MK951974, MK931305, MK931304 Hebei, Hubei, Hunan, Jiangsu, Shandong and Yunnan NGS, PCR, RCA
Sweet potato leaf curl Canary virus Begomovirus MK931306 Guangdong, Hebei and Henan PCR
Sweet potato leaf curl Georgia virus Begomovirus MK931310 Fujian, Hebei, Henan, Hainan, Shandong, Sichuan, Jiangxi and Zhejiang PCR
Sweet potato leaf curl Guangxi virus Begomovirus MK931313, MK951966 Guangxi, Guangdong, Hebei, Henan, Hunan, Jiangsu, Shandong and Sichuan PCR
Sweet potato leaf curl Sichuan virus 1 Begomovirus MN186254 Guangdong, Guangxi, Henan, Hunan, Jiangsu and Sichuan PCR
Sweet potato leaf curl Sichuan virus 2 Begomovirus MK931315 Guangdong, Hebei, Henan, Hunan, Jiangsu and Sichuan PCR
Sweet potato leaf curl virus Begomovirus MK951979, MK931320, MK931321 Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Shaanxi, Shandong, Sichuan and Yunnan PCR
Sweet potato leaf curl China virus Begomovirus MK951977 Guangdong, Guizhou, Henan, Jiangsu, and Shandong PCR
Cucumber mosaic virus Cucumovirus MK778778 Anhui, Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Henan, Hubei, Jiangsu, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan and Zhejiang NGS
Sweet potato collusive virus Cavemovirus MK802082 Chongqing and Hainan NGS, PCR
Tobacco mosaic virus Tobamovirus MN186255 Henan NGS
Sweet potato badnavirus A Badnavirus KJ463420 Anhui, Chongqing, Guangxi, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Shaanxi and Shandong NGS, PCR
Sweet potato badnavirus B Badnavirus KP407560 Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Shaanxi and Shandong NGS, PCR
Sweet potato symptomless virus 1 Mastrevirus MG603668 Chongqing, Guangdong, Guangxi, Hebei, Henan, Jiangsu, Shandong and Shaanxi NGS, PCR
Sweet potato chlorotic fleck virus Carlavirus MK778783 Anhui, Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Henan, Hunan, Jiangsu, Shaanxi, Shanxi, Shandong, Yunnan and Sichuan NGS, PCR
Sweet potato chlorotic stunt virus Crinivirus MK802071 Anhui, Chongqing, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan and Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Ningxia, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan and Zhejiang NGS, PCR
  1. *New species; First report of a sweet potato virus in China