Skip to main content

Editorial Board

Advisory Board
Jianping Chen, Zhejiang Academy of Agricultural Sciences, China
Rongxiang Fang, Institute of Microbiology, CAS, China
Zhensheng Kang, Northwest A&F University, China
Baoan Song, Guizhou University, China
Lianhui Xie, Fujian Agriculture and Forestry University, China
Youyong Zhu, Yunnan Agricultural University, China

Editor-in-Chief
You-Liang Peng, China Agricultural University, China

Executive Editors-in-Chief
Jun Liu, China Agricultural University, China
Xueping Zhou, Institute of Plant Protection, CAAS, China

Senior Editors
Savithramma Dinesh-Kumar, University of California, USA
Daolong Dou, Nanjing Agricultural University, China
Jun Fan, China Agricultural University, China
Zejian Guo, China Agricultural University, China
Tom Hsiang, University of Guelph, Canada
Daohong Jiang, Huazhong Agricultural University, China
Tina Kyndt, Ghent University, Belgium
Yong-Hwan Lee, Seoul National University, Korea
Zhonghua Ma, Zhejiang University, China
Wenxian Sun, China Agricultural University, China
Guo-Liang Wang, Ohio State University, USA
Nian Wang, University of Florida, USA
Yuanchao Wang, Nanjing Agricultural University, China
Sek-Man Wong, National University of Singapore, Singapore
Xiangming Xu, NIAB East Malling Research (EMR), UK
Ching-Hong Yang, University of Wisconsin-Milwaukee, USA

Associate Editors
Subhadeep Chatterjee, Centre for DNA Fingerprinting & Diagnostics, India
Weidong Chen, USDA-ARS, USA
Baoshan Chen, Guangxi University, China
Gongyou Chen, Shanghai Jiao Tong University, China
Xuewei Chen, Sichuan Agricultural University, China
Jaime Cubero Dabrio, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Spain
Zhengqing Fu, University of South Carolina, USA
Jong Hyun Ham, Louisiana State University, USA
Lili Huang, Northwest A&F University, China
Kevin D. Hyde, Mae Fah Luang University, Thailand
Yulin Jia, USDA-ARS, USA
Yi Li, Peking University, China
Jinling Liao, South China Agricultural University, China
Yule Liu, Tsinghua University, China
Chaoxi Luo, Huazhong Agricultural University, China
Philippe C. Nicot, French National Institute for Agricultural Research, France
Deliang Peng, Institute of Plant Protection, CAAS, China
Wei Qian, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, China
Ane Sesma, Universidad Politécnica de Madrid, Spain
Weixing Shan, Northwest A&F University, China
Qianhua Shen, Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS, China
Fengming Song, Zhejiang University, China
Zonghua Wang, Fujian Agriculture and Forestry University, China
Xifeng Wang, Institute of Plant Protection, CAAS, China
Wenming Wang, Sichuan Agricultural University, China
Taiyun Wei, Fujian Agriculture and Forestry University, China
Yiji Xia, Hong Kong Baptist University, HK, China
Zhengguang Zhang, Nanjing Agricultural University, China
Bo Zhou, International Rice Research Institute, Philippines

Managing Editor
Mingzhe Che, China Agricultural University, China

Official journal of

Annual Journal Metrics

 • Citation Impact
  3.955 - 2-year Impact Factor (2021)
  3.955 - 5-year Impact Factor (2021)

  Speed
  5 days to first decision for all manuscripts (Median)
  13 days to first decision for reviewed manuscripts only (Median)

  Usage
  134,708 Downloads (2022)